Dovoljenja za inštruktorje

Voznik inštruktor, učitelj CPP

Voznik inštruktor

V program izobraževanja se lahko vključi kandidat, ki:

 • ima najmanj srednjo (gimnazijsko) ali srednjo strokovno izobrazbo, 
 • ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije, 
 • ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje ustrezne kategorije, 
 • v zadnjih treh letih ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa, 
 • mu v zadnjih dveh letih ni bil izrečen ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali ukrep prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali odklonitve posebnega preizkusa z ustreznimi sredstvi oziroma napravami ali odklonitve strokovnega preventivnega pregleda o prisotnosti alkohola v organizmu, 
 • mu ni odvzeto vozniško dovoljenje v zvezi z ukrepom odvzema vozniškega dovoljenja oziroma izrečena kazen prepovedi vožnje motornega vozila, dokler traja taka prepoved, 
 • ima veljavno zdravstveno spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za voznika inštruktorja motornih vozil kategorije, za katero želi postati voznik inštruktor (164. člen ZVCP) 

Učitelj predpisov o varnosti cestnega prometa

V program izobraževanja se lahko vključi kandidat, ki:

 • ima višjo strokovno izobrazbo, 
 • ima najmanj 3 leta vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B.

Pouk poteka po prilagojenem predmetniku za šolanje ob delu, in sicer ob petkih v popoldanskem času, ter ob sobotah dopoldne. Udeleženec izobraževanja ob zaključku pridobi potrdilo o uspešno končanem izpopolnjevanju strokovne izobrazbe za voznika inštruktorja ali učitelja/učiteljico predpisov o varnosti cestnega prometa. Predavanja so v Ljubljani in Kranju.

Udeležencem izobraževanja nudimo več načinov poravnanja finančnih obveznosti do šole (šolnine):

 • enkratno plačilo, 
 • plačilo v več zaporednih mesečnih obrokih, 
 • plačilo na podlagi naročilnice podjetij ali s. p., 
 • plačilo na podlagi odločbe Zavoda za zaposlovanje RS (za brezposelne).

S pogoji in potekom šolanja Vas bomo seznanili v referatih šole B&B:

 • Kranj, C. Staneta Žagarja 27a, tel. 04/280 83 00, 031/624 000
 • Ljubljana, Letališka 16, stavba B, tel. 01/547 45 00, 041/312 330

Zveza ZŠAM Slovenije - stanovska organizacija poklicnih voznikov

Vodno mesto Atlantis v BTC-CITY Ljubljana omogoča obilo vodnih užitkov od adrenalinskih dogodkov v Svetu doživetij do sproščujočih obiskov savn in Termalnega templja.

Interaktivni vodnik po BTC-CITY Ljubljana ponuja celovite informacije o ponudbi in lokacijah posameznih trgovin. Nekateri izdelki iz bogate ponudbe so na voljo tudi v spletni trgovini.

Korporativna predstavitev družbe BTC z opisom dejavnosti, ter informacijami za poslovne partnerje in novinarje

Logistični center BTC | Letališka 16, 1000 Ljubljana | Telefon: (01) 585 11 90 | Faks: (01) 585 10 07 | Email: logisticni.center@btc.si