Osebna izkaznica Logističnega centra BTC d.d.

 • Država: Slovenija
 • Osnovna dejavnost: logistične storitve (celovita logistika, posli na ključ, organizacija transporta, oddajanje poslovnih prostorov)
 • Pravna oblika: poslovna enota delniške družbe BTC d.d.
 • Lastništvo: 100% v lasti BTC d.d.
 • Število zaposlenih: 400
 • Certifikati: ISO 9001:2008 in 14001:2004

PE BTC Logistični center

Letališka cesta 16, 1533 Ljubljana

Splošni podatki

 • Davčna številka: SI 51367971
 • Identifikacijska številka za DDV: SI51367971
 • Matična številka: 5068681
 • Šifra dejavnosti: 63.110

Lokaciji

Ljubljana
Letališka cesta 16, Ljubljana
Tel: +386(0)1/585 11 88
Faks: +386(0)1/585 10 07
E-naslov: logisticni.center@btc.si
 
 
Novo mesto
Češča vas 40, Novo mesto
Tel: +386(0)7/337 16 00
Faks: +386(0)7/337 16 21
E-naslov: novo.mesto@btc.si

  Transakcijski računi

  • Transakcijski račun družbe št.: 02923-0014224317 pri Novi Ljubljanski banki d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana
  • Transakcijski račun družbe št.: 03171-1002674369 pri SKB BANKI d.d., skupina Société Générale Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
  • Transakcijski račun družbe št.: 29000-0001812884 pri Bank Austria Creditanstalt d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana
  • Transakcijski račun družbe št.: 05100-8010612277 pri ABANKA d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana
  • Transakcijski račun družbe št.: 3300-00002914938 pri Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska c. 117, 1000 Ljubljan

  Osnovni kapital: 8.345.852,11 EUR

  Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 10051000

  Pripone

  Zveza ZŠAM Slovenije - stanovska organizacija poklicnih voznikov

  Vodno mesto Atlantis v BTC-CITY Ljubljana omogoča obilo vodnih užitkov od adrenalinskih dogodkov v Svetu doživetij do sproščujočih obiskov savn in Termalnega templja.

  Interaktivni vodnik po BTC-CITY Ljubljana ponuja celovite informacije o ponudbi in lokacijah posameznih trgovin. Nekateri izdelki iz bogate ponudbe so na voljo tudi v spletni trgovini.

  Korporativna predstavitev družbe BTC z opisom dejavnosti, ter informacijami za poslovne partnerje in novinarje

  Logistični center BTC | Letališka 16, 1000 Ljubljana | Telefon: (01) 585 11 90 | Faks: (01) 585 10 07 | Email: logisticni.center@btc.si