Osebna izkaznica Logističnega centra BTC d.d.

Država: Slovenija
Osnovna dejavnost: logistične storitve (celovita logistika, posli na ključ, organizacija transporta, oddajanje poslovnih prostorov)
Pravna oblika: poslovna enota delniške družbe BTC d.d.
Lastništvo: 100% v lasti BTC d.d.
Število zaposlenih: preko 210
Certifikati: ISO 9001:2008 in 14001:2004

PE:   BTC Logistični center
Letališka cesta 16
1533 Ljubljana
Tel: 01/585 11 88
Faks: 01/585 10 07
E-naslov: logisticni.center@btc.si
Spletna stran: www.logisticni-center.si

PE:   BTC Novo mesto
Češča vas 40
8000 Novo mesto
Tel: 00 386 (0)7/337 16 00
Faks: 00 386 (0)7/337 16 21
E-naslov: novo.mesto@btc.si
Spletna stran: www.logisticni-center.si

Davčna številka: 51367971
Identifikacijska številka za DDV: SI51367971
Matična številka: 5068681
Šifra dejavnosti: 63.110

Transakcijski računi:

Transakcijski račun družbe št.: 02923-0014224317 pri Novi Ljubljanski banki d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana

Transakcijski račun družbe št.: 03171-1002674369 pri SKB BANKI d.d., skupina Société Générale Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana

Transakcijski račun družbe št.: 29000-0001812884 pri Bank Austria Creditanstalt d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana

Transakcijski račun družbe št.: 05100-8010612277 pri ABANKA d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana

Transakcijski račun družbe št.: 3300-00002914938 pri Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska c. 117, 1000 Ljubljan

Osnovni kapital: 8.345.852,11 EUR
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 10051000


Pripone:

Zveza ZŠAM Slovenije - stanovska organizacija poklicnih voznikov

Vodno mesto Atlantis v BTC-CITY Ljubljana omogoča obilo vodnih užitkov od adrenalinskih dogodkov v Svetu doživetij do sproščujočih obiskov savn in Termalnega templja.

Interaktivni vodnik po BTC-CITY Ljubljana ponuja celovite informacije o ponudbi in lokacijah posameznih trgovin. Nekateri izdelki iz bogate ponudbe so na voljo tudi v spletni trgovini.

Korporativna predstavitev družbe BTC z opisom dejavnosti, ter informacijami za poslovne partnerje in novinarje

Logistični center BTC | Letališka 16, 1000 Ljubljana | Telefon: (01) 585 11 90 | Faks: (01) 585 10 07 | Email: logisticni.center@btc.si