NPK

Nacionalne poklicne kvalifikacije - NPK

Opravljate delo voznika motornih vozil? Izpolnjujete pogoje zakona o prevozih v cestnem prometu?

V skladu z določili 11. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS št. 59/01), morajo Nacionalno poklicno kvalifikacijo voznik (NPK) opraviti vozniki, ki opravljajo prevoze z vozili katerih skupna masa presega 3.500 kg in tisti, ki opravljajo prevoze z avtobusi. NPK je pogoj, da se voznik  vpiše v register voznikov.
Poklicna kvalifikacija je delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica.

Pogoji, ki jih moramo izpolnjevati za pristop k pridobitvi NPK:

K pisnem preverjanju lahko pristopim, če izpolnjujem starost najmanj 18 let, imam zaključeno najmanj osnovno šolo ter najmanj B kategorijo veljavnega vozniškega dovoljenja.

Vsi, ki ste zaključili osnovno šolo in imate veljavno vozniško dovoljenje vsaj B kategorije in potrdilo o opravljenem preizkusu usposobljenosti za odgovorno osebo v cestnem prometu, pridobite certifikat brez pisnega preverjanja. S potrjevanjem pridobijo certifikat tudi vsi, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje najmanj B kategorije in uspešno končan izobraževalni program voznik, prometni tehnik.

Z opravljeno NPK se lahko vpišete v register voznikov.

Strokovnjaki vam bodo posredovali svoja strokovna in praktična znanja, ki jih za priznanje oziroma pridobitev certifikata NPK zahteva Standard strokovnih znanj in spretnosti.

Zveza ZŠAM Slovenije - stanovska organizacija poklicnih voznikov

Vodno mesto Atlantis v BTC-CITY Ljubljana omogoča obilo vodnih užitkov od adrenalinskih dogodkov v Svetu doživetij do sproščujočih obiskov savn in Termalnega templja.

Interaktivni vodnik po BTC-CITY Ljubljana ponuja celovite informacije o ponudbi in lokacijah posameznih trgovin. Nekateri izdelki iz bogate ponudbe so na voljo tudi v spletni trgovini.

Korporativna predstavitev družbe BTC z opisom dejavnosti, ter informacijami za poslovne partnerje in novinarje

Logistični center BTC | Letališka 16, 1000 Ljubljana | Telefon: (01) 585 11 90 | Faks: (01) 585 10 07 | Email: logisticni.center@btc.si